Zpětný leasing nemovitostí

Tato služba je určena pro majitele nemovitostí, kteří potřebují rychle hotovost, nechtějí platit vysoké úroky a zároveň mají zájem užívat svou nemovitost i nadále.

Zpětný leasing nemovitostí funguje obdobně jako zpětný leasingu vozidel. Předmět leasingu – nemovitost odkoupí naše strana za hotové. Ve chvíli podpisu kupní smlouvy podepisujeme i smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která nás zavazuje ve sjednané době 1-6 let zpětně odprodat tuto nemovitost ve Váš prospěch. Během této doby bude sjednána nájemní smlouva s pevně daným měsíčním nájemným.

Kolik Vám vyplatíme?

Výše kupní ceny je dána dvěma faktory. Především je to výše tržního odhadu hodnoty nemovitosti. Tento odhad pro naše účely vyhotovujeme zdarma.Druhým faktorem je kombinace druhu nemovitosti a lokality, ve které se objekt leasingu nachází. Z určené hodnoty nemovitosti vyplácíme 60 % za byty, rodinné a bytové domy, dále 50 % za chaty, chalupy a komerční nemovitosti, a dále 40 % za pozemky a garáže.

Kolik zaplatíte Vy?

Měsíční nájemné je v pevné výši 1 % z dohodnuté kupní ceny. Klient tak má možnost ovlivnit náklady, které musí každý měsíc hradit. Po skončení doby leasingu (případně dříve) klient odkupuje nemovitost zpět za původní kupní cenu navýšenou o daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za sjednání, pokud již nebyl uhrazen dříve. Dobrou zprávou je, že tento zpětný odkup můžete financovat hypotečním úvěrem.

Posouzení

Jelikož tato služba není formou úvěru, klient nedokládá příjmy ani žádné výpisy bankovních a nebankovních registrů. Jediné, co nás bude zajímat je vhodnost nemovitosti.

Nemovitost

Akceptovatelná nemovitost se nachází na území České republiky, její právní stav je v souladu se skutečným stavem a platnými zápisy v katastru nemovitostí. Nemovitost nesmí být zatížena ekologickou zátěží, která přímo ohrožuje životní prostředí a je v přímém rozporu s právními normami ČR, které tuto problematiku upravují. Významnou podmínkou je vyřešení bezproblémového přístupu a příjezdu k nemovitosti. Pokud ten není zajištěn z veřejné komunikace, musí být vyřešen s vlastníkem přístupových pozemků formou věcného břemene (věcného břemene chůze, věcného břemena chůze a jízdy, spoluvlastnického podílu).

Výhody

  • peníze bez registru
  • výhodnější podmínky oproti půjčce
  • žádné poplatky předem
  • možnost ovlivnit výši nájemného
  • ochrana nemovitosti před exekutorem a věřiteli
  • možnost refinancovat hypotékou
  • daňové výhody

Jak zažádat?

Klikněte na odkaz Nabídnout nemovitost a ve zprávě uveďte „zpětný leasing“, zašlete nám identifikaci nemovitosti (katastrální mapa/adresa) a alespoň 4 fotografie emailem, pokud je máte k dispozici. Nezapomeňte také uvést kontaktní údaje.

Spolupracujeme s realitní kanceláří Elitereal EliterealElitereal
Elitereal K-Stav Cukrárna Ollies
Váš spolehlivý partner